Giỗ tổ Trịnh Đoài Hạ – Vũ Thư Thái BìnhNăm nay họ Trịnh Vũ Thư Thái Bình tổ chức lễ chạp kỵ Đức ngài Trịnh Thái Bảo Quốc Công Nhật Tảo Sinh Tiên Sư Uy minh Linh Thông Linh ứng Đại Vương ,Thượng thượng đẳng phúc thần con cháu xa gần làm ăn nhớ ngày giỗ tổ đã về đông đủ để dự lễ ...

Tin giỗ tổ Trịnh Đoài Hạ ngày 6/2/canh thìn tức ngày 27 tháng 2 năm 2012. Vũ Thư Thái Bình. (577 năm) nằm trong gốc phả lớn nhất cả nước trên 630 năm.

Năm nay họ Trịnh Vũ Thư Thái Bình tổ chức lễ chạp kỵ Đức ngài Trịnh Thái Bảo Quốc Công Nhật Tảo Sinh Tiên Sư Uy minh Linh Thông Linh ứng Đại Vương ,Thượng thượng đẳng phúc thần con cháu xa gần làm ăn nhớ ngày giỗ tổ đã về đông đủ để dự lễ, hội đồng gia tộc đã chỉ đạo tốt công tác tổ chức nghi lễ trang nghiêm tế tổ theo văn hóa cổ truyền dan tộc, hội tụ nhiều các cụ bô lão quây quần cùng con cháu, nhân ngày đầu xuân mới khí thế dòng họ càng làm ấm áp tình dòng họ, tình quê hương làng xóm và thể hiện uống nước nhớ nguồn tính nhân văn. hiên nay họ Trịnh Đoài Hạ, Đoài Trung, Đoài Thôn có khoảng trên 4.000 suất đinh làm ăn khắp cả mọi miền Tổ Quốc và cả nước ngoài.

Con cháu dòng họ lớn nằm chủ yếu các tỉnh Thái Bình, Nam định, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Hà và Hải Phòng. Qua các triều đại căn cứ vào gốc phả con cháu đã nối phả họ của mình và tạo cho gắn bó dòng họ càng phong phú hy vọng vào gốc phả này có nhiều cơ sở để chúng ta cùng nhau tìm lại quê hương gốc tổ của mình.

Nhân dịp ngày lễ kỷ niệm 577 năm ngày băng hà của Đức ngài Trịnh Thái Bảo Quốc Công Nhật Tảo Sinh Tiên Sư Uy minh Linh Thông Linh ứng Đại Vương, huyện Vũ Thư Thái Bình ban tổ chức kêu gọi con cháu hậu duệ làm tốt công tác hướng về cội nguồn và phát huy vai trò dòng họ trong khối đại đoàn kết dân tộc cùng xây dựng đất nước như các dòng họ khác.

Thay mặt ban tổ chức Trịnh văn Thực

Chủ tịch hội đồng gia tộc

There are no comments yet

Tin khác đã đăng