Đại hội Đại biểu hội đồng họ Trịnh Thăng LongSáng nay, ngày 16 tháng 9 năm 2018, Hội đồng họ Trịnh Thăng Long - Hà Nội tổ chức Đại hội Đại biểu họ Trịnh Thăng Long - Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023

Về dự Đại hội có ông Trịnh Đình Hưng, Chủ tịch Hội đồng họ Trịnh Việt Nam; các đại biểu đại diện cho Hội đồng họ Trịnh tỉnh Thanh Hóa, Hải Dương, Hải Phòng…, các vị khách quý và gần 200 đại biểu đến từ các Chi họ: họ Trịnh phường Định Công, họ trịnh xã Phủ Lỗ, họ Trịnh xã Mai Lâm, họ Trịnh xã Xuân La, họ Trịnh xã Cổ Bi …

Trong quá trình thảo luận, Đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã nhất trí thông qua Báo cáo Đại hội Đại biểu họ Trịnh Thăng Long – Hà Nội. Nhiệm kỳ 2013 – 2018; Quy ước về tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Trịnh Thăng – Long Hà Nội; và giới thiệu nhân sự, kiện toàn Ban chấp hành Hội đồng họ Trịnh Thăng Long – Hà Nội Nhiệm kỳ 2018 – 2023. Sau thời gian gần 5 tiếng làm việc khẩn trương và nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Tin và ảnh

Trịnh Hải & Huy Thực

There are no comments yet

Tin khác đã đăng