Đại hội đại biểu HĐHT Thăng Long thành công tốt đẹpNgày 16/9/2018 , Đại hội đại biểu họ Trịnh Thăng Long đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết, Quy ước hoạt động, báo cáo hoạt động của nhiệm kỳ trước , kế hoạch hoạt động và bầu ra HĐHT Thăng Long nhiệm kỳ 2018- 2023

Hội đồng bao gồm 21 vị do ông Trịnh Dương làm Chủ tịch, các ông Trịnh Xuân Dũng, Trịnh Quốc Hải làm Phó Chủ tịch ( xem danh sách kèm theo ). Bác Trịnh Xuân Giới- Nguyên chủ tịch HĐHT Thăng Long nhiệm kỳ trước được Đại hội tín nhiệm tiếp tục làm Cố vấn cho HĐ nhiệm kỳ tới.

Xin chúc mừng HĐHT Thăng Long và hy vọng hoạt động của họ Trịnh Thăng Long sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới, xứng tầm với vị thế của các chi họ ở Thủ đô.

DANH SACH

There are no comments yet

Tin khác đã đăng