Chúc văn đọc tại buổi – Lễ hội Phủ Trịnh 2010Phúc Trịnh cao muôn trượng . Con cháu chan hoà tình tổ ấm . Soi đường chúng con đi!. Hào kiệt sơn hà, cao xã tắc . Núi mây: sừng sững công cha Sông nước: dạt dào nghĩa mẹ . Vẻ vang mười hai Trịnh chúa vương Triều Rực rỡ một thời thịnh trị… Hai trăm bốn chín năm . Giữ yên bình bờ cõi . Giang sơn một khoảnh, Sao cho vạn đại trường tồn ...

Chúc văn
Thỉnh vọng tổ Trịnh.

Kính Lễ :

Mừng gặp mặt hôm nay.
Dâng hương hoa hướng lên tiên tổ .
Dòng tộc vui ngày góp giỗ …

Thỉnh vọng tổ tông:

Cung thỉnh các tôn thần .
Thành hoàng bản thổ .
Hồng phúc tổ tiên
Đông trù tư mệnh .
Táo phủ thần quân .

Vốn xưa nay:

Phúc Trịnh cao muôn trượng .
Con cháu chan hoà tình tổ ấm .
Soi đường chúng con đi!.
Hào kiệt sơn hà, cao xã tắc .
Núi mây: sừng sững công cha
Sông nước: dạt dào nghĩa mẹ .
Vẻ vang mười hai Trịnh chúa vương Triều
Rực rỡ một thời thịnh trị…
Hai trăm bốn chín năm .
Giữ yên bình bờ cõi .
Giang sơn một khoảnh,
Sao cho vạn đại trường tồn …

Nhìn lại quá khứ:

An bình Đại Việt… Bạch Đằng Giang.
Qua gian nan bao độ nổi chìm
Trải thử thách những hồi hưng phế!…
Dấn thân cho nước, không ngại tử sinh .
Hết dạ vì dân, kể gì khó dễ .
Con cháu Trịnh một lòng son sắt .
Tài dũng lược, Đinh tiên, Lý đế! …
Sóng Bạch Đằng cuồn cuộn thế Ngô Vương
Gió Như Nguyệt vang vang lời Thái uý .
Chúng con nay, giữ an bờ cõi. …
Vì nước quên thân, vì dân phục vụ .
Tự hào thay có mẹ anh hùng .
Sưởi ấm cho con ngàn liệt sĩ.

Thế kỷ hai mươi mốt :
Thế mới biết:
Nước giàu, không chỉ quân lương .
Dân mạnh, còn nhờ đạo lý …
Coi sơn hà xã tắc là thiêng .

Lấy độc lập tự do là quý .
Giữ phúc ấm tinh hoa
Chúng con ghi lòng tạc dạ .
Ơn Đảng Bác quang vinh .
Bác Hồ dạy: Đoàn kết dân tộc là nhiệm vụ.
Bác Hồ răn: Uy vũ coi thường …
Vâng lời Đảng dạy … dựng cơ đồ…..
Đoàn kết một lòng, cùng dân thiên hạ
Hồn thiêng Sông núi .
Hào khí nghìn năm Thăng Long sáng chói.

Cung thỉnh tổ Trịnh :

Con cháu họ Trịnh Hải Phòng
Nhớ lại tổ tiên tìm về cội rễ .
Bốn phương: Nam, Bắc, Tây, Đông .
Trăm họ: Gái, trai, già, trẻ.

Kính cẩn một tuần tiểu lễ…
Xin Tổ Trịnh vạn thế linh thiêng

Giúp con cháu trăm điều chỉ vẽ .
Vì sự nghiệp nâng cao trí tuệ.
Lo đèn sách, đạt nhiều hiền sĩ – hiền tài
Xã hội vinh danh, trọng sỹ – Doanh nhân .
Cháu con hiếu học kế việc nước .
Gian khổ có nhau … chị ngã em nâng.
Cơn hoạn nạn, bầu thương lấy bí.
Chớ ngại nghèo nàn, không ham phú quý!.
Giữ muôn đời Hồng Lạc tinh hoa.
Cao muôn trượng Trịnh tộc phú quý…

Dựng xây kinh tế

Dòng máu con Lạc Cháu Hồng
Hào khí Bạch Đằng quê cha đất tổ.
Dựng xây đất nước vững cơ đồ…

Sử sách dậy:

Thu thảo phùng xuân chi diệp mậu
Tổ tông tích đức tử tôn vinh.
Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh
Phúc ấm như tôn bách thế vinh.

Kính cẩn Trịnh tổ đã phụ hộ độ trì cho
con cháu nối nghiệp trường tồn.

Cẩn cáo!

Hải Phòng, tháng 2 – 2010 năm Canh Dần
GS –anh hùng lao động Vũ Khiêu
(có biên chỉnh cùng sửa ông Trịnh ánh Sang)

      Ông Trịnh Ánh Sang – Chủ tịch Hội đồng họ Trịnh Hải phòng đọc chúc văn

There are no comments yet

Tin khác đã đăng