Chủ tịch Hội đồng họ Trịnh Tp HCM trúng cử Chủ tịch Hội Kỹ Thuật Hàn Tp HCM nhiệm kỳ 2020-2025Ngày 20/6/2020 tại khách sạn Tân Sơn Nhất - Tp HCM đã diễn ra đại hội Hội Kỹ Thuật Hàn Tp HCM Ông Trịnh Tiến Dũng chủ tịch HĐQT - TGĐ Cty Đại Dũng

Chủ tịch Hội Đồng Họ Trịnh Tp HCM đã trúng cử chủ tịch Hội Kỹ Thuật Hàn Tp HCM nhiệm kỳ 2020-2025 . Tại đại hội thay mặt BCH Hội Đồng Họ Trịnh Tp HCM phó chủ tịch thường trực ông Trịnh Văn Lấn đã tặng hoa và chúc mừng tân chủ tịch Hội Kỹ Thuật Hàn Tp HCM Trịnh Tiến Dũng !

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng