Cần thông tin kết nối gia phảTrinhtoc.com nhận được tin bạn Trịnh Xuân Khuê, điện thoại: 01212.176.541; Bạn Khuê hiện đang sống ở phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Bạn cho biết, ông tổ của chi họ là cụ Trịnh Xuân Sơn và có cụ em là Trịnh Xuân Thắng từng làm quan trong triều đình Huế. Quê gốc của bạn Khuê ở Nga Mĩ, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa.

Được biết đây là lần thứ 3 bạn Khuê gửi yêu cầu về tòa soạn, cần kết nối gia phả và các thông tin liên qua đến chi họ Trịnh Xuân ở Nga Mĩ., Nga Sơn.Thanh Hóa.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng