Thông báo kết luận họp Thường trực Hội đồng họ Trịnh Việt NamNgày 24/11/2021 Thường trực HĐHT Việt Nam đã họp để đánh giá hoạt động dòng họ trong năm 2021, xác định các hoạt động trong năm tới và các vấn đề về nhân sự, sau đây là nội dung chi tiết ...

BB HỌP NGÀY 24.11.2021

There are no comments yet

Tin khác đã đăng