Báo cáo của Ông Trịnh Đình Hưng, Chủ tịch HĐ Họ trịnh VNBAN LIÊN LẠC HỌ TRỊNH VIẸT NAM CHUYỂN THÀNH HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH VIỆT NAM LÀ SỰ PHÁT TRIỂN TẤT YẾU KHÁCH QUAN Họ Trịnh Việt Nam có nguồn gốc Thanh Hoá, qua nhiều thời kỳ lan toả nay đã thành cây đại thụ, cành lá xum xuê, xanh trùm đất nước. Người họ Trịnh […]

BAN LIÊN LẠC HỌ TRỊNH VIẸT NAM CHUYỂN THÀNH HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH VIỆT NAM LÀ SỰ PHÁT TRIỂN TẤT YẾU KHÁCH QUAN

Họ Trịnh Việt Nam có nguồn gốc Thanh Hoá, qua nhiều thời kỳ lan toả nay đã thành cây đại thụ, cành lá xum xuê, xanh trùm đất nước. Người họ Trịnh dù ở đâu, làm nghề gì cũng bộc lộ tính Trịnh rất rõ nét : Tự trọng, trách nhiệm, cương trực, giàu trí sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Hết lòng vì lẽ phải, vì sự tiến bộ và công bằng xã hội. Lúc nào cũng đau đáu nhớ đến ân đức tổ tiên, thành tâm cung kính nhớ về cội nguồn, sẵn sàng đóng góp công sức, tiền của, trí tuệ cho quê hương, đất nước cho họ tộc của mình.

Ban liên lạc dòng họ từ thời các bác Trịnh Đình Đản, Trịnh Ngọc Bích, Trịnh Huy Luân ở Thanh Hoá đến các bác Trịnh Tự, Trịnh Trân, Trịnh Lê Doanh. Đến nay, là sự kế thừa đáng trân trọng. Tuy có lúc, có nơi, có những tiếng nói, việc làm chưa thật đồng nhất nhưng cái tâm, cái tài, cái đức đều có chung một nguyện vọng – là muốn đóng góp, muốn làm việc hiếu nghĩa với tổ tông, muốn khơi thông nguồn mạch vì sự phát triển trường tồn và chấn hưng lâu dài cho con cháu muôn đời mai sau.

Dòng chảy ấy phải được khơi thông, mạch nguồn ấy phải được nâng niu trân trọng. Các đại biểu có mặt tại đây chắc hẳn đều chứng kiến: từ chỗ ban đầu chỉ có 3 Ban liên lạc rồi đến 5 đến 8 lên 11 và nay đã có 13 Ban tại các tỉnh, thành phố.

Việc ra đời các Ban liên lạc họ Trịnh Việt Nam, công tác dòng họ đã phát triển khá tốt, ý thức về cội nguồn, dòng tộc được khơi dậy và phát huy không ngừng mà đỉnh cao là đã tổ chức lễ Cầu an, Cầu siêu, Cầu phúc thành công tại Phủ Trịnh trong dịp Lễ Vu Lan tháng 7 năm Đinh Hợi 2007 vừa qua.

Đi qua chặng đường nhiều năm ấy, biết bao điều đáng ghi nhận và cũng biết bao điều cần rút kinh nghiệm. Nhưng có một điều , ngay ngày hôm nay trên đất Tổ Quí Hương này chúng ta cần khảng định là :

1. Hình thức Ban liên lạc giống như một chiếc áo đã chật trên một cơ thể đang lớn nhanh, cần thay đổi.

2. Công tác dòng họ đang đứng trước những nhiệm vụ mới cao hơn, nặng nề hơn, phức tạp hơn với qui mô tầm quốc gia. Nó phải có tính tổ chức, có tính chuyên nghiệp cao hơn. Đáp ứng được tâm nguyện của bà con trong thân tộc.

3. Tương quan với các dòng họ khác như : họ Bùi, họ Phan, họ Lê, họ Đỗ, họ Đoàn…. Cũng đã chuyển từ Ban liên lạc sang Hội đồng Gia tộc.

Cả khách quan đến chủ quan đều cho thấy đã có nhiều yếu tố chín mùi cho việc chuyển từ Ban liên lạc thành Hội đồng họ Trịnh Việt Nam là một tất yếu.

Hội đồng Họ Trịnh ra mắt hôm nay tại đất tổ Thanh Hoá và được CHỨNG LINH tại Phủ Trịnh , trước anh linh các Chúa, các liệt tổ liệt tông, sẽ được phù hộ độ trì trăm bề khang ninh, thịnh đạt.

Xin được thay mặt Hội đồng họ trịnh Việt Nam và toàn thể bà con thân tộc, đa tạ các quí vị đại biểu đã biểu thị sự đồng thuận với những kỳ vọng lớn lao của dòng tộc.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng