Bài ca họ Trịnh Việt Nam

Bài ca họ Trịnh Việt Nam – Tác giả : Trịnh Tuấn Khanh

 

Họ Trịnh Của Tôi – Tác giả Trịnh Mạnh Hùng – Nghệ sĩ: Thế Chinh

Lời bài hát :

Họ Trịnh Việt Nam ngàn năm hồn thiêng còn vọng mãi
Con cháu hùng vương đi tha hương vẫn nhớ về cội nguồn
Họ Trịnh mình ơi tình yêu của tôi
Phủ Trịnh ngày xưa quê hương Thanh Hóa
Còn đây còn đây với lễ hội dòng họ
Xuân náo nức đưa tôi về quê mẹ
Rộn rã trong lòng vọng tiếng em ca
Xem hát trầu văn cô Đẩu ôi thiết tha
Xuân về quê ta vui hội
Đất mẹ năm xưa con rời xa rời xa
Đi đánh giặc nay con về góp sức dựng xây
Vui xuân mới của tình yêu họ Trịnh
Mái đình cong vẫn trầm mặc uy nghiêm
Phủ chúa xưa binh hùng…
Quê hương mình đổi mới đi lên
Em nghe chăng bản tình ca tôi hát
Vui du xuân trảy hội quê mình
Tay trong tay trảy hội phủ Trịnh