Tin Hội đồng Họ Trịnh Hải PhòngNgày 2 tháng 7 năm 2016. Họ Trịnh Hải Phòng đã họp phiên mở rộng và kiện toàn tổ chức của Hội đồng cấp Thành phố. Sau một thời gian lãnh đạo Hội đồng chưa có Chủ tịch chính thức nên các hoạt động có bị ảnh hưởng, tuy phong trào chung của Hải Phòng vẫn là một địa phương được đánh giá cao trong các sự đóng góp chung cho Họ Trịnh Việt Nam.

Trong phiên họp, mọi người đã nhất trí bầu 07 vị là Ủy viên Hội đồng.

+ Ông Trịnh Phúc Tuệ được bầu là Chủ tịch Hội đồng, điện thoại : 0904.013.699

+ Các phó chủ tịch là : ông : Trịnh Minh Châu, ( 913.242.788 ); Trịnh Văn Minh; Trịnh Văn Hoãn ( 0988.971.866 ); Trịnh Thị Hồng ( 0936.424.292 ); Trịnh Đức Lương ( 0982.779.288 ) và Trịnh Xuân Trường.

Xin chúc mừng các vị đã được họ Trịnh Hải Phòng tín nhiệm và giao trọng trách. mong thời gian tới các hoạt động và phong trào dòng họ của thành phố Cảng sẽ có nhiều khởi sắc cùng các tỉnh khác trên cả nước.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng