TIN BUỒN

HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH VIỆT NAM

Vô cùng thương tiếc báo tin:

Cụ bà LÊ THỊ ÂU  ( Thân mẫu ông TRỊNH XUÂN LÂM )

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tiên Sơn, tỉnh Thanh Hóa,
Phó chủ tịch HĐHT tỉnh Thanh Hóa ,
Chủ tịch Hội doanh nhân họ Trịnh tỉnh Thanh Hóa , ĐT – 0917 96 9999

Cụ đã tạ thế hồi 14 giờ ngày 1/5/2018 ( tức ngày 16/03 Mậu Tuất ) Thọ 81 tuổi tại nhà riêng, thị xã Bỉm Sơn , Thanh Hóa .
Lễ nhập quan vào hồi 14 giờ ngày 2 tháng 5 năm 2018 ( Tức ngày 17 tháng 3 Mậu Tuất )
Lễ viếng từ 14 giờ 30′ ngày 2 tháng 5 năm 2018 ( tức ngày 17 tháng 3 năm Mậu Tuất )
Lễ đưa tang hồi 14 giờ 00 ngày 3 tháng 5 năm 2018 ( tức ngày 18 tháng 3 Mậu Tuất )

HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH VIỆT NAM kính báo.