Đại hội đại biểu Hội đồng họ Trịnh huyện Thiệu Hóa

Ngày 16/6, Đại hội đại biểu Hội đồng họ Trịnh huyện Thiệu Hóa được tổ chức trọng thể tại trung tâm VHTT huyện Thiệu Hóa.
Về tham dự Đại hội, lãnh đạo huyện Thiệu Hóa, có ông Nguyễn Ngọc Hiểu, Phó chủ tịch UBND huyện đại diện các phòng ban của huyện. Đại diện họ Lê, họ Vũ Võ huyện Thiệu Hóa.

Sự kiện

Chi họ Trịnh