Trịnh Khắc Phục, từ vị khai quốc công thần đến cái chết oan trái

Sinh ra và lớn lên trong thời loạn lạc, Trịnh Khắc Phục từ trẻ đã phải chịu đựng và chứng kiến nỗi nhục mất nước của một người dân trong kiếp nô lệ lầm than; khi có tuổi thì lại chứng kiến sự lũng đoạn của bọn quan lại gian hiểm. Song dù hoàn cảnh nào, ông vẫn sống đúng với ý nghĩa người anh hùng của nhà Hậu Lê

Sự kiện

Chi họ Trịnh