Trịnh Đình Chiến cần tìm họ hàng là họ Trịnh ở Tiên Lữ, Hưng Yên.Tôi là Trịnh Đình Chiến, trú taị 16 Hàn Thuyên ,phường Vị hoàng, Nam Định.Tôi cần tìm họ hàng là họ Trịnh ở Tiên Lữ, Hưng Yên. Ai biết ông nội tôi là Trịnh Đình Giáp hay Trịnh Văn Giáp và chị gái ông nội là Trịnh Thị Phượng ở Tiên Lữ ,Hưng Yên. Sinh sống tại 31 Hạ Lý - Hải Phòng, từ năm 1940 đến năm 1947 xơ tán về Nam Định.

<p align=”justify”>Tôi là Trịnh Đình Chiến, trú taị 16 Hàn Thuyên ,phường Vị hoàng, Nam Định.Tôi cần tìm họ hàng là họ Trịnh ở Tiên Lữ, Hưng Yên.</p> <p align=”justify”> </p> <p align=”justify”>Ai biết ông nội tôi là Trịnh Đình Giáp hay Trịnh Văn Giáp và chị gái ông nội là Trịnh Thị Phượng ở Tiên Lữ ,Hưng Yên.  Sinh sống tại  31 Hạ Lý – Hải Phòng, từ năm 1940 đến năm 1947 xơ tán về Nam Định.</p> <p align=”justify”> </p> <p align=”justify”>Trong thời gian này ông nội tôi đi tản cư ở miền nam để lại bố tôi là Trịnh Văn Ất và chị ông nội là bà Trịnh Thị Phượng  và cô tôi là Trịnh Thị Bính.</p> <p align=”justify”> </p> <p align=”justify”>Nay mọi người đã mất tôi muốn tìm lại họ hàng. Ai biết nhắn dùm đến số điện thoại: Trịnh Đình Chiến – 098 204 1595.</p> <p align=”justify”> </p> <p align=”justify”>Gia đình xin chân thành cảm ơn.</p> <p align=”justify”> </p> <p align=”justify”><a href=”mailto:nguyentrang89sp@gmail.com”>nguyentrang89sp@gmail.com</a></p>

There are no comments yet

Tin khác đã đăng