Sự nghiệp của các Chúa TrịnhCác chúa Trịnh cùng với vương triều Lê – Trịnh xuất hiện trong lịch sử nước ta ở ba thế kỷ XVI, XVII và XVIII là một hiện tượng đặc biệt chưa từng có trong lịch sử phong kiến nước ta. Có vua Lê và chúa Trịnh cùng cầm quyền cai trị đất nước.

Đất nước ta có hơn 4000 năm lịch sử, có nhiều triều đại phong kiến nối tiếp nhau quản lý đất nước. Mỗi triều đại, dù lâu dài hay ngắn ngủi, đều có những đóng góp nhất định vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Các chúa Trịnh cùng với vương triều Lê – Trịnh xuất hiện trong lịch sử nước ta ở ba thế kỷ XVI, XVII và XVIII là một hiện tượng đặc biệt chưa từng có trong lịch sử phong kiến nước ta. Có vua Lê và chúa Trịnh cùng cầm quyền cai trị đất nước. Có vua Lê và chúa Trịnh tồn tại lâu dài nhất trong lịch sử đất nước ta, đã có những cống hiến to lớn cho dân tộc ta về cả hai mặt xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhiều di sản lịch sử về kinh tế văn hóa, chính trị, quân sự của vương triều Lê – Trịnh còn đến ngày nay.

Nhưng trong hai năm qua, sau khi vương triều Lê – Trịnh sụp đổ, đã có khong ít sử sách và truyền ngôn khác nhau về vai trò, vị trí của vương triều này trong lịch sử, nhất là đối với các chúa Trịnh, nhưng người thực sự gánh vác chăm lo và chịu trách nhiệm nặng nề về mọi công việc xây dựng mở mang đất nước Đại Việt và bảo vệ vững chắc đất nước, giữa một giai đoạn lịch sử đất nước đầy nhưng diễn biến sôi động ở trong nước cũng như ở ngoài nước tác động sâu sắc đến đời sống của nhân dân Đại Việt ta. Bên cạnh những lời ca tụng sự nghiệp của các chúa Trịnh, có không ít những lời chê trách, thậm chí phủ nhận vai trò, vị trí trong lịch sử của các chúa Trịnh.

Tôi được sinh ra và lớn lên trên quê hương của các vua Lê, các chúa Trịnh, và các chúa Nguyễn, do đó may mắn được tiếp cận với nhiều tư liệu lịch sử, di tích lịch sử – văn hóa, các tộc phả, gia phả có liên quan đến thời kỳ lịch sử của vương triều Lê – Trịnh và các chúa Trịnh. Vì vậy mỗi ngày được nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí lịch sử và công nghiệp của các chúa Trịnh và vương triều Lê – Trịnh trong các thế kỷ XVI, XVII, XVIII. Do đó, tôi thấy rõ những sự kiện lịch sử thời đó có những điểm mà sự ghi chép trong một số sử, sách nhiều năm sưu tầm, ghi chép, tôi cố gắng làm thành một tập sác nhỏ này với mong ước rất nhỏ bé là được góp một phần làm rõ hơn vai trò, vị trí các chúa Trịnh và vương triều Lê – Trịnh đối với đất nước Đại Viêt trong lịch sử.

Chắc chắn rằng, tập sách nhỏ này còn có nhiều thiếu sót. Kính mong được các bậc cao minh và bạn đọc chỉ giáo thêm.

Tôi xin trân trọng cảm ơn cụ Trịnh Đình Đản và cụ Trịnh Đức Mậu đã nhiệt tình giúp đỡ tôi nhiều tư liệu lịch sử và khuyến khích, giúp đỡ tôi hoàn thành việc biên tập, xuất bản tập sách nhỏ này.

Quí vị có thể xem hoặc download bản file tại đâyPDF   hoặc WORD

Tác giả

Phạm Xuân Hiên

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng