Một số tư liệu lịch sử, gia phả- Những tư liệu lịch sử, các gia phả của các chi, phái, cành, nhánh, chi nhánh họ Trịnh, những tư liệu khác có liên quan:

+ Đại Việt sử ký toàn thư năm Chính Hòa 18 (1697) và (1971).

+ Đại Việt thông sử của Lê Quý Đôn.

+ Khâm định Việt sử thông giám cương mục.

+ Việt sử tiêu án của Ngô Thì Sỹ.

+ Đại việt sử ký tục biên (1775).

+ Quốc sử thực lục.

+ Quốc sử tục biên.

+ Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim (1921), tái bản (2005).

+ 12 đời Chúa và Lễ hội Phủ Trịnh ( Trịnh Quốc Tuấn )

+ Kim giám thực lục.

+ Kim giám tục biên.

+ Kim giám tục ký – Trịnh tộc gia phả (niên hiệu Hồng Đức I của Chi họ Trịnh Cự Đà).

+ Trịnh tiến sỹ gia phả bia ký (bản dịch) do Lương Thế Vinh soạn khắc năm 1696.

+ Trịnh Chi gia phả.

+ Trịnh thị ngọc phả.

+ Hoàng Lê nhất thống chí.

+ Thịnh liệt chi gia phả.

+ Kim tỏa thực lục (Nội phủ bí sử).

+ Trịnh gia chính phả (Trịnh Như Tấu 1932).

+ Lê Trịnh gia phả.

+ Mai gia thế phả (Thôn Bảo Châu,xã Đông La,huyện Đông Quan,Thái Bình do Mai Đạm soạn – 1794)

+ Kim giám phả ký.

+ Gia phả của các cành nhánh, chi nhánh họ Trịnh, các thần phả, ngọc phả từ khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài gửi về.

– Kỷ yếu hội thảo khoa học”Chúa Trịnh-vị trí và vai trò lịch sử”do Ban biên soạn lịch sử Thanh Hóa phối hợp với Tạp chí Nghiên cứu Viện Sử học Việt Nam-ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức ngày 12-13 tháng 1 năm 1995 tại Thanh Hóa.

– Cuốn “Lịch sử và phả hệ họ Trịnh” của Trịnh Bỉnh Di biên soạn 1998.

– Cuốn “Sự nghiệp các chùa Trịnh trong lịch sử nước Đại Việt” của Phạm Xuân Huyên – Nhà xuất bản Văn hóa thông tin năm 1995.

– Cuốn “Cội nguồn” của nhà nghiên cứu lịch sử Đinh Xuân Lâm – xuất bản năm 1997.

– Cuốn “Danh nhân Triệu Sơn” của Lê Đình Khải, xuất bản năm 1996.

– Cuốn “Họ Trịnh và Thăng Long” của Trịnh Bỉnh Di và Trịnh Quang Vũ – Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc năm 2000.

– Cuốn “Lịch sử xã Vĩnh Hùng” do Hoàng Hải chủ biên – Nhà xuất bản Thanh Hóa năm 2005.

– Cuốn “Lịch sử cách mạng xã Yên Nghĩa” xuất bản 1998.

– Các tác phẩm “Chúa Trịnh”, “Hiển khánh Vương Trịnh Khả” của Hoàng Tuấn Phổ – Nhà xuất bản Thanh Hóa.

– Các tác phẩm “Chúa Trịnh qua những áng thơ văn” của Trịnh Xuân Tiến – Nhà xuất bản Lao động.

– Kỷ yếu hội thảo bộ sách “Chúa Trịnh qua những áng thơ văn” – Nhà xuất bản Lao động 2006.

– Cuốn “Hoạn châu ký” của họ Nguyễn Cảnh (Nghệ An) – Nguyễn Cảnh Thị 2004.

– Thông tin họ Trịnh của Ban Liên lạc họ Trịnh Việt Nam(nay là Hội đồng họ Trịnh Việt Nam) và các tỉnh, thành phố.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng