Hội đồng họ Trịnh tỉnh Hà NamTỉnh Hà Nam có rất đông các chi họ Trịnh sinh sống, trải đều ở các huyện. Hội đồng họ Trịnh được thành lập sớm, đóng góp nhiều công sức cho hoạt động và củng cố khối đoàn kết của hội đồng họ Trịnh Việt Nam.

Tỉnh Hà Nam có rất đông các chi họ Trịnh sinh sống, trải đều ở các huyện. Hội đồng họ Trịnh được thành lập sớm, đóng góp nhiều công sức cho hoạt động và củng cố khối đoàn kết của hội đồng họ Trịnh Việt Nam.

Về mật độ các chi họ phải nói đến Thanh Liêm, Kim Bảng, Bình Lục, Duy Tiên… Các cá nhân tích cực, nhiệt tình từ những ngày đầu tiên, ghi nhận công lao các ông Trịnh Đình Thi, Trịnh Hùng Sinh, Trịnh Xuân Duyên, Trịnh Khuyến…không năm nào là không hành hương về Thanh Hoá ngày giỗ trọng 18 tháng 2, với số lượng người đông đảo.

Nói đến Hà Nam, cũng không thể quên một địa danh : Lạc Nhuế, xã Đồng Hoá huyện Kim Bảng có một chi họ Trịnh lớn với ngôi nhà thờ cổ trên 300 năm. Được chứng kiến sự ủng hộ to lớn để cùng với Hội đồng họ Trịnh Hà Tây trước đây, hoàn thành 11 pho tượng các Chúa Trịnh giờ đang đặt ở Phủ Trịnh. Phong trào làm nhà thờ Họ khá sôi động ở hầu hết các chi họ. Di tích lịch sử : Bia Tường Lân ở thôn Tường Thuỵ,xã Trác Văn, huyện Duy Tiên gắn liền với lệnh chỉ của Chúa Trịnh Tráng năm 1644 . Phong trào khuyến học đã được nhà nước công nhận ở Thanh Lưu,Thanh Liêm. Hướng đi mới, Hà Nam sẽ quan tâm tới hỗ trợ nhau làm kinh tế, tạo công ăn việc làm cho con cháu trong họ.

Hiện nay Hội đồng họ Trịnh tỉnh Hà Nam đã kiện toàn tổ chức. Ông Trịnh Văn Bình được bầu làm Chủ tịch hội đồng. ( ông quê Bồ Đề, Bình Lục, ĐT: 0985.825.541.) Ông Trịnh Đình Thi nghỉ do tuổi cao.

Phó chủ tịch hội đồnglà 2 ông : Trịnh Xuân Duyên, quê Thanh Lưu, Thanh Liêm, ĐT: 0979.887.912. ); Ô Trịnh Văn Chức, quê Trác Văn, Duy Tiên, ĐT 0351.830.356. Thư ký hội đồng Ông : Trịnh Văn Hưng; Uỷ viên hội đồng có 7 ông : Trịnh Văn Phả ( Bình Lục ); Trịnh Văn Hoạch ( Duy Tiên ); Trịnh Văn Toàn (Bình Lục ); Trịnh Văn Quảng ( Kim Bảng, ĐT : 0912.451.639 ); Trịnh Văn Sáng ( Kim Bảng ); Trịnh Văn Thấu ( Thanh Liêm ); Trịnh Văn Lược ( Thành phố Hà Nam ).

Tuấn Anh

There are no comments yet

Tin khác đã đăng