Hà Nội sẽ có phố Trịnh Công SơnTheo nguồn UBND thành phố Hà Nội, phiên họp sắp tới của Hội Đồng nhân dân thành phố Hà Nội, UBND thành phố sẽ có tờ trình về việc đặt, đổi tên phố, công trình công cộng trên địa bàn. Sẽ có 46 tên đường, phố được đặt tên mới. Huyện Từ Liêm có nhiều nhất, tiêu biểu là đường : Thạch Lam, Châu Văn Liêm, Đỗ Nhuận...

Theo nguồn UBND thành phố Hà Nội, phiên họp sắp tới của Hội Đồng nhân dân thành phố Hà Nội, UBND thành phố sẽ có tờ trình về việc đặt, đổi tên phố, công trình công cộng trên địa bàn. Sẽ có 46 tên đường, phố được đặt tên mới.

Quận Tây Hồ có 10 đường như : Vệ Hồ, Sen hồ Tây, Sâm cầm hồ Tây, Trịnh Công Sơn… Quận Hà Đông có 2 đường phố mới là Ngô Thì Sỹ và Hoàng Đôn Hòa. Danh y Hoàng Đôn Hòa là thầy dạy danh y Trịnh Đôn Phác, người trực tiếp chữa bệnh cho vua Càn Long và công chúa con vua Càn Long nổi tiếng sau này. Tin tưởng danh y Trịnh Đôn Phác sẽ được tôn vinh như người thầy của mình.

Tuấn Anh- Hạnh Ngân

There are no comments yet

Tin khác đã đăng