Dự án Phục hồi – Tôn tạo – Xây dựng lại Phủ TrịnhHiện nay, Dự án Phục hồi - Tôn tạo - Xây dựng lại phủ Trịnh tại Bồng Thượng, Vĩnh Hùng Vĩnh Lộc đã đi được những chặng đường rất quan trọng. Nhà thầu đang tiến hành những hạng mục " lõi " của một phủ Trịnh mà đã có một thời bị tàn phá, hủy hoại.

Được biết hiện một số người còn chưa hiểu, thậm chí không chịu hiểu, vẫn coi Phủ Trịnh là sở hữu của chi họ Trịnh gốc là các Chúa Trịnh ? Chúng ta đã biết, Phủ Trịnh được Bộ văn hóa công nhận là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia năm 1995.

Như vậy việc Quản lý Di tích Phủ Trịnh đã thuộc về ngành Văn hóa. Mọi việc như: Xây dựng, tôn tạo, trùng tu, sửa chữa, xắp đặt do ngành văn hóa quyết định. Nhưng Phủ Trịnh ngoài là một biểu tượng của dòng họ mang tính đại diện vinh danh cho cả dòng họ Trịnh. Mà tới đây, Phủ Trịnh sẽ là một quần thể các hạng mục thờ cúng, tâm linh, di tích lịch sử cấp Quốc gia, là giá trị lịch sử cho cả đất nước chứ không phải của riêng họ Trịnh Việt Nam hay của dòng họ Trịnh mà gốc là các Chúa Trịnh.

Di tích này có sự đóng góp của cả xã hội, cũng một phần quan trọng của những thế hệ người mang họ Trịnh nhiều năm nay. Phủ Trịnh là một biểu tượng chung chứ không phải của riêng chi họ Trịnh dòng các Chúa. Người họ Trịnh về đây để tôn vinh, để tự hào về một thời có một thế hệ người họ Trịnh đã làm rạng danh dòng họ của mình.

Các Chúa Trịnh đã là những nhân vật của lịch sử. Làng Bồng Thượng, xã Vĩnh Hùng, nơi có Phủ Trịnh là một niềm vinh dự, tự hào là điểm đến để Hội tụ của cả dòng họ Trịnh Việt Nam. Cần có những nhận thức thống nhất để đoàn kết, khi chúng ta đang có nhiều việc quan trọng phải làm tới đây.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng