Chi họ Phương Lưu khuyến họcVới nhận thức : “ Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, con em trong chi họ Trịnh Phương Lưu, An Hải, thành phố Hải Phòng đã thi đua nhau : Hiếu học thành tài.

Truyền thống đó có từ các cụ tổ xa xưa. Được ghi trong gia phả dòng họ. Cụ tổ Trịnh Xuân An từ khi về lập nghiệp ở đây đã là người tài cao, thông minh, học giỏi. Cụ đã đỗ Giải Nguyên qua các kỳ thi Hương, Kỳ thi Hội khoa Tân Mùi1691, cụ đỗ Hoàng giáp, rồi làm quan trong triều thời vua Lê Huy Tông và Chúa Trịnh Căn trị vì. Cụ cao cao tổ họ Trịnh Phương Lưu Trịnh Xuân Thương đã đỗ đệ Tam Giáp khoa Đinh Mùi 1847 tại Quốc tử Giám, cụ Trịnh Thuần đỗ Đệ nhị giáp khoa Bính Thìn 1916 tại Huế…

Hiện nay, chi họ Trịnh Phương Lưu có trên 170 hộ với gần 700 nhân khẩu vẫn giữ truyền thống hiếu học của tổ tiên. Người họ Trịnh vẫn dầy công chăm lo vun đắp cho sự nghiệp trồng người. Hiện họ Trịnh Phương Lưu có hàng chục người ở trình độ đại học và trên đại học; trên 100 người đạt học sinh giỏi cấp trường, quận, thành phố. Dòng họ không có học sinh thất học. Gia đình bác Trịnh Văn Cương có 4 cháu ( 2 giai, 2gái ) đều tốt nghiệp đại học và thành đạt, trong đó cháu Trịnh Ngọc Thủy đã bảo vệ tiến sĩ ngành xây dựng nguyên tử tại cộng hòa Pháp. Dòng họ có 18 kỹ sư, 10 giám đốc đang làm việc trong các lĩnh vực quân sự , kinh tế, kỹ thuật…

Quĩ khuyến học của chi họ trên 100 triệu đồng do các thành viên trong họ đóng góp với sự hỗ trợ tích cực của các doanh nghiệp dòng họ nhằm thưởng cho các cháu học giỏi, trợ giúp các cháu hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm vào ngày giỗ họ, chi họ tổ chức phát phần thưởng cho các cháu trước bàn thờ tổ tiên, đã khơi đậy niềm tự hào của truyền thống của ông cha, cổ vũ các cháu thi đua học hành tiến bộ. Chi họ đã tặng trường trung học cơ sở Đông Hải tủ sách 300 cuốn trị giá 20 triệu đồng. Thư viện trong từ đường họ Trịnh, di tích vừa được công nhận là di tích lịch sử của thành phố với trên 500 đầu sách, 5.000 cuốn tạo cho con cháu và cộng đồng dân cư nâng cao kiến thức. Họ Trịnh ở đây đã được nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu về thăm và khen ngợi tinh thần hiếu học của con em trong họ. Năm 2007 họ Trịnh Phương Lưu được Hội khuyến học Việt Nam công nhận là dòng họ tiêu biểu toàn quốc.

Tuấn Anh

There are no comments yet

Tin khác đã đăng